PROGRAMA EMPUJU 2020

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L’AJUNTAMENT DE MURO DINS EL PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL (AVALEM JOVES) – EMPUJU -, ANUALITAT 2020.

ÉS UNA PREVISIÓ INICIAL, PENDENT DE SI CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ I EN QUINA QUANTIA.

Vista la Resolució Resolució de 7 d’agost de 2020, de director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2020 el programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc de el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (AVALEM JOVES), publicada en el DOGV núm 8879 de 11 d’agost de 2020, l’Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les següents previsions de contractació:

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per al programa:

Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys beneficiàries de el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Característiques dels CONTRACTES:

Els contractes de treball a realitzar seran d’una durada determinada de 12 mesos a jornada completa.

7 LLOCS de treball sol·licitats inicialment:

GRUP A2 (grup cotització 2)

– 1 Tècnic en Informàtica.

– 1 Professor-Docent.

GRUP C1 (grup cotització 5)

– 1 Tècnic en Turisme.

– 1 administratiu / a.

GRUP C2 (grup cotització 10)

– 1 Peó oficis múltiples obra.

– 1 Peó oficis múltiples fontaneria.

– 1 Peó oficis múltiples pintura.

Historic de noticies

Últimes notícies