BASES OFICIAL POLICIA LOCAL PROMOCIO INTERNA BOP Nº 208 de 02_11_2022

Rectificació bases convocatòria plaça oficial policia local, promoció interna – BOP nº 227 de 29-11-2022

Anunci DOGV 9502 de 31-12-2022 – bases convocatòria Oficial Policia Local, promoció interna

Anunci BOE nº 55 de 06-03-2023 – Convocatòria plaça Oficial Policia Local – promoció interna 

INSTÀNCIA – (Termini de presentació del 7 de març al 3 d’abril de 2023, ambdòs inclosos)

ANUNCI – Llista provisional admesos i exclosos, plaça oficial policia local, promoció interna – BOP nº 123 de 28-06-2023

Anunci Llista Definitiva, Tribunal i data prova Oficial PL torn Promoció Interna BOP nº 149 de 3-8-23

Anunci BOP nº 163, de 24 d’agost de 2023 – Rectificació d’error en llista admesos, tribunal i data primer exercici publicada en BOP nº 149 de 3-8-2023

ANUNCI – resultats primer exercici (proves aptitud física) i convocatòria segon exercici

ANUNCI – resultats segon exercici (proves aptitud psicotècnica) i convocatòria tercer exercici

ANUNCI – Resultats tercer exercici (qüestionari tipo test) i convocatòria quart exercici

ANUNCI – Resultats quart exercici (pràctic) i convocatòria cinquè exercici

ANUNCI – Resultats cinquè exercici (valencià)

ANUNCI – Resultats fase concurs, resultats totals i proposta de nomenament funcionari en pràctiques Oficial Policia Local, promoció interna

ANUNCI – Declaració aspirant que ha superat les proves del procés selectiu i requeriment presentació documentació – BOP nº 240 de 18-12-2023

 

 

Historic de noticies