Aprovació bases específiques i convocatoria plaça arquitecte-a – BOP nº 74 de 22-04-2021

Anunci DOGV núm. 9094 de 27 de maig de 2021

Anunci BOE núm. 135 de 7 de juny de 2021

INSTÀNCIA (Termini de presentació d’instàncies del 8 de juny al 6 de juliol de 2021, ambdós inclòsos)

LLista provisional admesos i exclosos – BOP nº 142 de 29-07-2021

Llista definitiva admesos i exclosos, tribunal i data primer exercici – BOP nº 65 de 04-04-2022

Anunci resultatats primer exercici fase oposició ARQUITECTE-A i convocatòria segon exercici

Primer exercici Arquitecte – Test (valencià)

Plantilla respuestas primer ejercicio Arquitecto – Test 02-05-2022

Primer ejercicio Arquitecto – Test con respuestas

ANUNCI: Suspensió data realització segon exercici procés selectiu arquitecte-a

Resolució d’alegacions primer exercici – Acta del Tribunal nº 2 de 13-05-2022

Resolució recurs d’alçada primer exercici – DECRET 2022-0736

ANUNCI:  Resultats definitius primer exercici i convocatòria segon exercici

ANUNCI: Resultats segon exercici i convocatòria tercer exercici

ANUNCI: Anunci resultats tercer exercici i termini de presentació de mèrits Termini de presentació de mèrits : del 22 de juliol fins el 04 d’agost de 2022 (ambdòs inclosos)

ANUNCI:ANUNCI baremació fase concurs, resultats totals procés de selecció, proposta de nomenament i constitució de borsa de treball

DECRET 2023-0508 – Resolució aprovació constitució borsa de treball d’Arquitecte-a

Historic de noticies