ATENCIÓ:

1.- Les sol·licituds de pre-matrícula en les classes municipals d’anglés presentades fora de termini, es cursaran una vegada s’hagen formalitzat les matrícules de les sol·licituds presentades dins del termini establert en el calendari de matrícules.

2.- Es recorda que la matrícula quedarà formalitzada en el moment de la presentació de tota la documentació. Termini: Del 23 al 26 de novembre de 2020.

LLISTATS PROVISIONALS DELS ALUMNES ADMESOS EN LES CLASSES MUNICIPALS D’ANGLÉS CURS 2020-21:

NIVEL A1-LLISTAT ALUMNES DNI- HORARI

NIVEL A2-LLISTAT ALUMNES DNI-HORARI

NIVEL PRE-B1-LLISTAT HORARI DNI-HORARI

NIVELL B1-GRUP A- LLISTAT ALUMNES DNI-HORARI

NIVELL B1-GRUP B- LLISTAT ALUMNES DNI-HORARI

NIVELL B1-GRUP C- LLISTAT ALUMNES DNI-HORARI

NIVELL PRE B2-LLISTAT ALUMNES DNI-HORARI

NIVELL B2-LLISTAT ALUMNES DNI-HORARI

ADULTS

Historic de noticies