EXTRACTE  PUBLICAT AL BOP, DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM.  2020-1408, DE DATA  11 DE NOVEMBRE,  PER LA QUE S’APROVEN LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LES BEQUES INDIVIDUALS A JOVES ESPORTISTES DE MURO – ANUALITAT 2020

EXTRACTE  PUBLICACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA BEQUES JOVES ESPORTISTES DE MURO

Annex I

Annex II

Annex III

Annex IV

 

 

Historic de noticies