Subvenció dins de la Convocatòria, per a l’exercici 2020, de les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d’edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV de 11 de juliol de 2016, modificada per l’Ordre 10/2017 de 8 de maig, publicada en el DOGV de 10 de maig de 2017.

LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d’edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, anualitat 2020, una subvenció per import de 36.387,70 € per a la contractació de 3 persones durant 6 mesos a jornada completa dins de el projecte EMCORP MURO 2020.

 

Historic de noticies