INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL QUE ES CONTRACTARAN PER L’AJUNTAMENT DE MURO DINS EL PROGRAMA DE SUBVENCIONS DESTINADES A la CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE AL MENYS 30 ANYS D’EDAT PER CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANUALITAT 2.020.

Vista la Resolució de 30 de desembre de 2019, de director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2020 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d’edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA). publicada en el DOGV núm 8725 de 24 de gener de 2020.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per al programa:

Ser desocupats de al menys 30 anys d’edat, inscrits com a demandants d’ocupació en els espais LABORA de la Generalitat. Demanar les ocupacions sol·licitades mitjançant oferta d’ocupació de l’Ajuntament que, en tot cas, estan contingudes en la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO).

Característiques dels CONTRACTES:

Els contractes de treball a realitzar seran d’una durada determinada de 6 mesos a jornada completa.

Llocs de treball a contractar: 3.

GRUP C2 (grup cotització 8)

– 1 oficial paleta caravistero per a tasques d’obra, jardineria i oficis múltiples. Amb Permís de conduir tipo B i 24 mesos d’experiència en oficial obrer. CNO 71211026

ACTA EMCORP 2020 – OFICIAL PALETA ACTA EMCORP 2020 – CONSERJE ACTA EMCORP 2020 – PEO NETEJA EDIFICIS

GRUP E (grup cotització 10)

– 1 conserge, per a tasques pròpies de conserge en àrea de cultura. Amb carnet de conduir tipus B. CNO 58331022

ACTA EMCORP 2020 – CONSERGE

– 1 Peó de Neteja d’edificis. CNO 92101050

ACTA EMCORP 2020 – PEO NETEJA EDIFICIS

Historic de noticies