Subvenció dins de la línia 2 de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant “Promoció turística de la Costa Blanca” anualitat 2020.

El Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca, entitat pertanyent a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la línia 2 de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant “Promoció turística de la Costa Blanca” anualitat 2020, una subvenció per import de 2.227,50 € per a l’actuació “Despeses en marxandatge Fireta de Sant Antoni”. L’ajuda arriba al 90% del total del pressupost i el màxim a subvencionar per convocatòria.

     

Historic de noticies