INFORME PROPOSTA PROVISIONAL DE L’AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL RELATIU A LA DISTRIBUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES ANUALITAT 2023. INFORME PROVISIONAL

Historic de noticies