COMUNICAT OFICIAL:

Donades les circumstàncies de suspendre les pròximes Festes de Moros i Cristians i traslladar-les a les dades corresponents de l’any vinent per la situació de crisi sanitària produïda pel COVID-19.

Realitzada l’enquesta a la població murera mitjançant la web de l’Ajuntament relativa a la votació dels dies festius locals de Muro per a 2020.

 Segons decret d’Alcaldia,  de data 30 d’abril de 2020, s’acorda:

SUSPENDRE les festivitats locals, retribuïdes i no recuperables, fixades per a les dates 11 de maig i dimarts 12 de maig de 2020.

FIXAR com a dies festius locals no recuperables i retribuïts del municipi, per a l’exercici 2020: els dies 8 d’octubre i 7 de desembre de 2020, a la vista dels resultats de l’enquesta efectuada a la població.

Podeu consultar el document oficial (Decret d’Alcaldia) al Tauler d’Anuncis de la web municipal de l’Ajuntament www.vilademuro.net

Historic de noticies