LLOGUERS I HIPOTEQUES

Els models que presentem estan dirigits a les persones inquilines i deutores de préstecs hipotecaris.
Segons el Reial decret-llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia,  les sol.licituds de moratòria hauran de ser emplenats i lliurats abans del  30 de juliol de 2020. 1.Covid Model Moratòria «Gran tenedor».

Propietaris de més de 10 habitatges, on es proposa 2 opcions.

A) 50% reducció del lloguer.
B) Moratòria pagament lloguer i el seu fraccionament durant període màxim 3 anys.

2. Covid Model Moratòria  «Pequeño tenedor»

Propietaris de menys de 10 habitatges, es proposa tres opcions.

A) 50% reducció del lloguer.
B) Moratòria pagament lloguer i el seu fraccionament durant període màxim 3 anys.
C) Una altra alternativa de fraccionament.

3. Covid Model Moratòria pagament préstec hipotecari.

Adreçat a les entitats bancàries. Moratòria de pagament del préstec hipotecari d'habitatge habitual per estar en situació de vulnerabilitat econòmica. El termini de sol·licitud fins a 15 dies després de l'estat d'alarma.

ℹ️ Per a més informació cal que seguir la guia d’instruccions i formularis que facilita la Conselleria d’Habitatge de la Gva que trobaràs en aquest enllaç
https://www.habitatge.gva.es/…/guia-per-a-garantir-el-dret-a…

ℹ️ També per resoldre dubtes pots telefonar al Centre Social Matzem de Muro
☎️ 96 651 61 04

Historic de noticies