Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de campanyes de foment del consum: bo-consum social de nadal

L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’alacant per a la realització de campanyes de foment del consum: bo-consum, una subvenció per import de 65.949 ,00 € per a la Campanya “BONS CONSUM SOCIAL DE NADAL AMB LA DIPUTACIÓ 2022” per protegir l’interès general, actuant directament sobre la capacitat de consum de les persones físiques amb menor capacitat per afrontar aquesta situació extraordinària en la modalitat de gestió directa per l’ajuntament a través dels establiments associats a la campanya.

Historic de noticies