El contracte programa té per objecte concretar, per al període 2022-2024, els termes en què es realitzarà la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, les característiques de prestació i finançament dels serveis i programes que s’incloguin al mateix, així com establir els objectius, les actuacions, els indicadors, els mecanismes d’avaluació i el finançament dels mateixos, de manera que permetin una eficàcia i eficiència més grans en la gestió d’aquests serveis i programes.
La subvenció de Diputació ascendeix a 276.310,56 €, cosa que correspon a més del 91 % del total del programa.

Historic de noticies