Extracte publicat al BOP relatiu a la Resolució d’Alcaldia núm. 2020-1397, de 9 de novembre, per la que s ́aproven las Bases i la Convocatòria del XXI  Concurs d’Aparadors  de Nadal.

El termini per presentar les inscripcions serà del 13 de novembre fins al 4 de desembre de 2020.

EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ

ANEX I – Concurs aparadors de Nadal

Historic de noticies