SUBVENCIÓ DINS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES ALS AJUNTAMENT PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2023

SUBVENCIÓ DINS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES ALS AJUNTAMENT PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2023

Subvenció dins de la Convocatòria d'ajudes als ajuntaments per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023....

Historic de noticies