Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023.

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023, una subvenció per import de 165.516,80 €.

El projecte subvencionat és el de Millores d’Infraestructures en l’Avinguda el Ferrocarril en el Polígon Industrial El Pi de Muro de Alcoy, amb un cost total de 589.898,61 €. L’import subvencionat és del 28% de l’aportació municipal.

Historic de noticies

Últimes notícies