El PMAD és un projecte prioritari que s’ha iniciat a escala municipal, conscients de la necessitat d’estar units tots el col·lectius implicats amb l’objectiu de promoure una cultura de la salut, i també previndre i combatre el consum de drogues. És per això que la...