El PMAD és un projecte prioritari que s’ha iniciat a escala municipal, conscients de la necessitat d’estar units tots el col·lectius implicats amb l’objectiu de promoure una cultura de la salut, i també previndre i combatre el consum de drogues. És per això que la Regidoria de Serveis Socials i Joventut de l’Ajuntament de Muro, assumeix la iniciativa i la responsabilitat de motivar i coordinar totes les actuaciones i treballs que des de fa algun temps s’estan duent a terme des d’aquesta àrea.

S’ha treballat ja en la prevenció, que en aquest Pla es reflecteix com a la principal estratègia, però no volem oblidar altres àrees no menys importants com la reducció de riscs, el control de l’oferta, promoure un oci saludable i la coordinació amb els diferents organismes i departaments que tenen a veure amb la prevenció, assistència i reinserció en matèria de drogodependència.

La problemàtica de l’abús de drogues ens afecta a tots, i és per això que entre tots cal fer el que estiga al nostre abast i contribuir a promoure un oci saludable, i combatre així aquesta problemàtica social.

I Pla de Prevenció de Drogodependencies

 

Algunes de les actuacions previstes des d’aquest PMAD són:

 

TALLERS DE PREVENCIÓ

Espai educatiu on es treballa amb els alumnes temes de prevenció del consum de substàncies, la salut com a responsabilitat personal, la pressió de grup, la influència de la publicitat…

S’atén a un 100% de la població matriculada en el CP Montcabrer i en el CP Bracal dels nivells de 5é i 6é de primària. I també als alumnes matriculats a l’IES Serra Mariola en 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.

Programa d’educació vial als dos col·legis de primària i a tots els nivells, gestionat des del departament de Policia Local de Muro.

PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR

Programa d’intervenció especialitzada amb menors en greu risc d’abandonament escolar, amb l’objectiu de promoure la seua inserció en el centre esolar i la seua major orientació i motivació.

ESCOLA DE MARES I PARES

Espai de diàleg, de formació i de reflexió on es treballen temes que resulten d’utilitat en la nostra tasca com a pares i educadors, ja que la família és un dels pilars de l’educació del menors.

Per a la segona edició de 2011 proposem un taller pràctic al voltant de l’ús de xarxes socials, per la seua relevància en la nostra tasca com educadors.

 

Per a la primera edició d’enguany, aquesta és la programació:

LUDOTECA ELRACO.COM

Espaci lúdic amb diferents activitats que es configura com una alternativa d’oci per als xavals. Està dirigit a xics i xiques a partir de 10 anys i romandrà obert els dissabtes de 17 a 21 hores al Centre Social Matzem

LOCAL JOVE “EL CANYARET”

Espai dirigit a joves majors de 15-16 anys, i amb l’objectiu prioritari de la gestió tant de l’espai com de les activitats pels mateixos joves, promovent així un oci saludable i una cultura de la participació. L’horari actual del local és divendres i dissabtes de 20.00 a 24.30 hores, encara que està dotat de gran flexibilitat i adaptat a les necessitats i activitats proposades pels joves.

BUS DE LA FESTA

Programa de reducció de riscs, amb l’objectiu prioritari d’evitar els accidents de trànsit en els trasllats a les festes dels pobles als mesos d’estiu. Està acompanyat d’accions preventives en l’abús d’alcohol i altres substàncies.

Historic de noticies