Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe, per a la creació i funcionament d’oficines o serveis de promoció del valencià, any 2020.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe , per a la creació i funcionament d’oficines o serveis de promoció del valencià per a l’any 2020, una subvenció per import de 11.341,26 € per al funcionament de l’oficina municipal de promoció de l’ús del Valencià (OMPUV-AVIVA) amb un pressupost de 35.834,56 €. L’ajuda és del 31,65% del total de la despesa.

Historic de noticies