L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2023, les subvencions següents:

Línia 1.- Fires i altres esdeveniments comercials. Subvenció per import de 7.000,00 € per a “IL·LUMINACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LES FESTES DE NADAL 2022-REIS 2023” l’import total del qual ascendeix a 20.973,22 €. L’ajuda és de més del 33% del pressupost i el màxim de subvenció possible.
Línia 2.- Pla de modernització de mercats municipals. Subvenció per import de 8.000,00 € per a “PAVIMENTACIÓ I RETIRADA DE VEGETACIÓ DE PATI EXTERIOR” l’import total del qual ascendeix a 33.350,15 €. L’ajuda és de més del 23% del pressupost i el màxim de subvenció possible.
Línia 3.- Promoció Econòmica. Subvenció per import de 3.600,00 € per a “ACTIVEM MURO 2023” l’import total del qual ascendeix a 4.000,00 €. L’ajuda és del 90% del pressupost i el màxim de subvenció possible.
Línia 4.- Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural- despesa corrent. Subvenció per import de 3.000,00 € per a “DESBROSSAMENT DE MARGES DELS CAMINS CAMÍ DE LA VIA A GAIANES; CAMÍ DEL XITXARRA; CAMÍ DE LA FONT MAJOR I CAMÍ DEL CEMENTERI DE CELA DE NÚÑEZ” l’import total del qual ascendeix a 3.630,00 €. L’ajuda és de més del 80% del pressupost.
Línia 5.-Foment de l’Agricultura – inversió. Subvenció per import de 3.000,00 € per a “ADQUISICIÓ DE MAQUINÀRIA: DESBROSSADORES, BUFADOR, TISORES TELESCÒPIQUES, TISORA AMB BATERIA I TALLABARDISSES” l’import total del qual  ascendeix a 3.682,89 €. L’ajuda és de més del 81% del pressupost
Línia 6 Horts urbans municipals – Despesa corrent. Subvenció per import de 1.854,00 € per a “TREBALLS DE PREPARACIÓ I ROMPUDA DEL TERRENYS DELS HORTS URBANS MUNICIPALS. TALLERS FORMATIUS CULTIUS DE TARDOR/HIVERN, REALITZACIÓ D’HOTELS D’INSECTES I FUNGICIDES NATURALS I FISIOTERÀPIA. PLANTES AROMÀTIQUES, MEDICINALS I CULINÀRIES” l’import total del qual ascendeix a 2.060,00 €. L’ajuda és del 90% del pressupost i el màxim de subvenció possible.

Historic de noticies