La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023, una subvenció per import de 3.717,73 € per a les activitats de foment de la lectura realitzades per la Biblioteca Municipal Francisco de Paula Montblanch. L’ajuda ascendeix a més del 86% del pressupost presentat.

 

Historic de noticies