L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a la conservació i millora de senders homologats en municipis província d’Alacant, any 2023, una subvenció per import de 4.262,28 € per al manteniment i conservació del sender homologat PR.CV-184. L’ajuda puja a més del 73% del pressupost total.

Historic de noticies