L´Excma. Diputació provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions no dineràries consistents en el subministrament d’un vehicle elèctric per a serveis generals per a municipis i entitats locals menors de la província d’Alacant de població menor o igual a 50.000 habitants, 2 vehicles elèctrics valorats en 54.794,52 €.

Historic de noticies