La Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, dins la Convocatòria d’ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedeixi els 50.000 habitants, per finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques, una subvenció per import de 51.953,55 € per al PROJECTE D’OBRA PER A ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN EDIFICI D’OFICINA DE TURISME I “MUSEU FESTER” DE MURO DE ALCOY.

Historic de noticies