La Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, de el Ministeri d’Igualtat de el Govern d’Espanya, ha concedit i transferit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy una ajuda per import de 4.651,39 € corresponent a les actuacions realitzades dins el Pacte de estat contra la violència de gènere per a l’exercici 2020.

Historic de noticies