L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins del Pla +CERCA 2022, una subvenció per import de 240.282,00 € per a les actuacions contingudes a la MEMÒRIA VALORADA PER A L’EXECUCIÓ DE CUBRICIÓ EN PISTA DE PATINATGE DE POLIESPORTIU MUNICIPAL un pressupost base de licitació de 381.717,24€. L’ajuda puja al màxim a concedir per Diputació.

Historic de noticies