LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha concedit a l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, dins de la subvenció a l’empara de la Resolució de 5 de juliol de 2021, de director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2021 de el programa d’incentius a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc de el programa Operatiu de Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus ), Programa Ecovid 2021, unes subvenció per import de 113.821,92 € per a la contractació de persones de al menys 30 anys d’edat, que figurin inscrites com a desocupades en els Espais Labora de la Generalitat.
Ocupació/ns a cobrir:
– 1 Tècnic d’Administració General (A1), grup 1.
– 1 Conserge (E), grup 10.
– 2 Oficials Oficis, jardineria (C2), grup 8.
– 2 Peons neteja d’edificis (I) grup 10.

 

Historic de noticies