La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions en matèria de comerç i artesania per a l’exercici 2022, una subvenció per import de 19.997,53 € per a les actuacions contemplades a la memòria “TAQUILLES INTEL·LIGENTS MERCAT MUNICIPAL LA MISTERA DE MURO” i la memòria “CARTELLS MERCAT LA MISTERA”. L’ajuda puja al 90% del pressupost.

Historic de noticies