La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha concedit a l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions a el transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021, una subvenció per import de 3.466,49 € per continuar ajudant a prestar el servei per als estudiants universitaris que es desplacen a la Universitat d’Alacant, tal com es ve fent en anys anteriors.

Historic de noticies