L’ IVACE, entitat adscrita a la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, ha concedit subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes en matèria de mobilitat sostenible a càrrec de l’pressupost de l’exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través de Fons Europeu de Desenvolupament Regional, per import de 6.000,00 € per al projecte de “Mobilitat sostenible Muro 2019” per a l’adquisició de vehicle elèctric amb una quantitat a justificar de 12.000,00 €, el que equival a una subvenció del 50,00% del total subvencionable.

logo conselleria Economia

 

Historic de noticies