Eres responsable amb la teua mascota?

Vos recordem que és la vostra responsabilitat replegar les seues deposicions en les vies públiques i que la multa per incompliment, segons l’Ordenança de Neteja Viaria, pot ser fins a 500€.

Així mateix vos recomanem que aneu proveïts amb una botella d’aigua mesclada amb sabó per a minimitzar els efectes de les miccions sobre el    obiliari urbà, vehicles, edificis i espècies vegetals.

Necessitem la col·laboració de tota la ciutadania per mantenir nets els espais públics i ajudar als serveis de neteja i recollida de residus, els quals estan fent un gran esforç, per desinfectar els espais comuns i evitar així la propagació del Coronavirus.

Historic de noticies