INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL QUE ES CONTRACTARAN PER L’AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE COM A MÍNIM 30 ANYS D’EDAT PER CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANUALITAT 2019.

Vista la Resolució de de 5 de juny de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de com a mínim 30 anys d’edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Orde 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Ser desocupades de com a mínim 30 anys d’edat, inscrites com a demandants d’ocupació en els espais LABORA de la Generalitat. Demandar les ocupacions sol·licitades mitjançant oferta d’ocupació de l’Ajuntament que, en tot cas, hauran d’estar contingudes en la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO).

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d’una duració determinada de 6 mesos i 22 dies a jornada completa.

Llocs de treball a contractar: 2.
GRUP C2 (grup cotització 8)

– 1 oficial obrer per a tasques d’obra, jardineria i oficis múltiples. Amb permís de conduir tipus B i 24 mesos d’experiència en oficial obrer.

ACTA DE BAREMACIÓ

 

GRUP E (grup cotització 10)
– 1 conserge, per a tasques pròpies de conserge en àrea de cultura o esports. Amb carnet de conduir tipus B.
ACTA DE BAREMACIÓ

Resum inicial EMCORP 2020Historic de noticies