EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID19

La presentació de la sol·licitud s’efectuarà realitzant la següent tramitació:

Fase 1 – SOL·LICITAR ASSIGNACIÓ DE DATA I FRANJA HORÀRIA PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ. Primer heu de sol·licitar assignació de dia i hora per presentar sol·licitud.

Fase 2 -PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ.Tingueu tots els documents que es sol·liciten en el moment de presentar la sol·licitud.

Fase 3 – PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD. No cal tenir certificat digital l’interessat / a, però si el que ho haja de present per vosaltres.

Cal seguir les instruccions que trobareu al següent enllaç.

 Els dubtes i lles preguntes freqüents podeu consultar en el seguent document:

Preguntes freqüents EAUCOV 14-04-2020.

Historic de noticies