Un/a corresponsal juvenil és una persona jove que de forma voluntària i responsable dedica part del seu temps a informar als seus iguals en centres educatius de Secundària, d’estudis postobligatoris i entitats amb presència juvenil en col·laboració amb un Centre d’Informació i Animació Juvenil (CIAJ)

REQUISITS

 • Estar matriculat en un centre de Secundària, estudis postobligatoris i / o pertanyia a Entitats amb presència juvenil.
 • Tenir entre 12 i 20 anys.
 • Presentar la sol·licitud i documentació annexa de participació en el programa de corresponsals al CIAJ de tu població.
 • Acceptar, en cas de ser seleccionat / a el compromís de les Tasques a realitzar.

Bases corresponsals 2020                                     

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud de la convocatòria degudament emplenada.
 • Fotocòpia de l’DNI.
 • Presentar un document justificant d’estar matriculat en un centre educatiu que indica la convocatoira, o en super cas, pertanyia a una Entitat amb presència juvenil.
 • En cas de ser menor d’edat, autorització de pare / mare o tutor / a legal per participar en aquest programa

Full D’inscripció

Termini de presentació de sol·licituds:

 • Del 17 de febrer al 6 de març de 2020.

Lloc de presentació:

 • Centre Jove de Muro (CIAJ) (Plaça Matzem, s/n, 03830 Muro d’Alcoi, Alacant)
  Tel.: 96 553 01 71 centre_jove@vilademuro.net

 

 

Historic de noticies