Jaciment Arqueològic de la Cova Beneito

 

 Al seu origen constituiria un gran abric com evidencien les restes de la visera i els blocs despresos al seu voltant.

 

 

Més informació

El jaciment es tracta d’un abric/cova que s’obri al barranc del Cotet de Muro. Actualment ha quedat reduïda a una petita coveta formada per dues diàclasis afectades posteriorment per diversos processos kàrstics. Al seu origen constituiria un gran abric com evidencien les restes de la visera i els blocs despresos al seu voltant.

La Cova Beneito va ser descoberta per E. Cortell als anys setanta. Les campanyes d’excavació arqueològica ordinària es van dur a terme de forma continuada des l’any 1980 fins al 1990, sota la direcció científica de Guillermo Iturbe. Els treballs de camp van ser represos l’any 1993 i 1994, interromputs per problemes de seguretat a l’interior de la cova fins 1999, moment en què l’Ajuntament de Muro es fa càrrec del projecte sota la direcció científica d’Elisa Doménech. El 2001 s’obri un sondeig a l’exterior de l’abric per tal de comprovar l’extensió real de la superfície d’ocupació. Els resultats han demostrat l’existència d’una àrea d’ocupació important. Les excavacions i les investigacions continuen any rere any gràcies a les aportacions d’un vast equip interdisciplinari format per arqueòlegs, geòlegs, paleontòlegs i col•laboradors.

Al llarg de més de vint anys, diversos estudis interdisciplinaris han contribuït a la reconstrucció del modus vivendi de l’home de neandertal i de l’home modern. Els diferents taxons pol•línics evidencien canvis paisatgístics a la contornada de la Cova; les anàlisis zooarqueològiques mostren l’existència de zones boscoses ocupades per bandades de cérvols o de valls amb cavalls pasturant.

La desaparició dels neandertals és un tema encara debatut en l’àmbit científic, en què tenen un paper important els resultats que es puguen obtenir a la Cova Beneito. El caràcter únic de la seua seqüència cronològica i cultural, a tot el llevant i sud de l’Estat Espanyol, converteixen al jaciment en un referent per tots els treballs científics i divulgatius.

La difusió dels treballs realitzats a la Cova Beneito es pot resumir en tres àmbits territorials:

a) Difusió en el marc autonòmic. Des l’any 1982, amb la publicació dels resultats preliminars del sondeig interior a la revista del Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de València, fins la divulgació científica de la investigació interdisciplinària en diverses revistes, congressos, col•loquis, etc.

b) Difusió en el marc nacional. En tot el territori de l’Estat Espanyol és freqüent la cita de la Cova Beneito en articles i monografies com un referent del trànsit del paleolític mitjà al superior.

c) Difusió en el marc internacional. Des l’any 1996, com conseqüència de la repercussió dels estudis preliminars aportats, el jaciment comença a interessar als fòrums internacionals ( Forli – Itàlia, Lieja – Bèlgica, etc), i també s’ha comptat amb la visita de prestigiosos investigadors.

cova beneito