Jornades per a la SoStenibilitat a Muro

Voluntariat ambiental

Paratge natural municipal

Consell agrari

Fòrum Joan Pellicer

Cursos de formació

Objectius

L’Oficina de Medi Ambient Muro és un organisme que depén de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Muro.

COORDINADORA DE MEDI AMBIENT: CARLA REIG GINER

OBJECTIUS:

Els objetius de l’Oficina de Medi Ambient Muro s’emmarquen en:

 • Informar a la població, empreses, comerços, indústries i entitats de Muro sobre aquells aspectes mediambientals i de sostenibilitat que puguen afectar el municipi.
 • Gestionar l’ús racional i eficient dels recursos (aigua, residus, emissió de fums, espais naturals, energia…).
 • Difondre coneixements de Medi Ambient i de recerca de solucions als problemes mediambientals.
 • Contribuir a l’enriquiment i difusió d’una cultura ambiental respectuosa amb el medi.
 • Generar un espai de trobada i participació (Agenda 21 Local Muro) on representants de la població, dels recursos i de l’Administració es reuneixen periòdicament per a analitzar temes que han de ser millorats al nostre municipi i, després d’un estudi i treball, portar com a propostes a l’Ajuntament per tal de dur-les a terme.

Dades d’interés:

Informació

 • Ofereix informació sobre l’estat del medi ambient del municipi, iniciatives municipals i documentació relacionada.
 • S’informa sobre la normativa mediambiental vigent.
 • Transparència del procés de treball d l’Agenda 21 Local de Muro.
 • Facilita informació sobre autoritzacions, requisist ambientals, ajudes i subvencions per a empreses i particulars.
 • Recollida de reclamacions, suggeriments, iniciatives, etc., que realitze la població en matèria de medi ambient.

Assesorament

 • Documentació a aportar en diverses sol·licituds d’ajudes.
 • Informació, orientació i assessorament sobre nova legislació ambiental competent.
 • Facilita a les empreses informació de la realització de tràmits mediambientals.
Notìcies relacionades amb l'àrea Medi Ambient

Llegir més notícies