Senda Font del Baladre-Fontanars – Riu Agres

 

 

 

 

Més informació

El tren Xixarra V.A.Y. – A.G., clausurat al 1969. Imatges en color de Geoff Todd, extretes del documental britànic “Spanish Narrow Gauge Steam”.1967.Càmera Super-8.

https://youtu.be/3ALLkCy3Z1g

 

Cartell informatiu senda