L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de les subvencions dineràries adreçades als municipis de la província amb població inferior a 10.000 habitants per sufragar els costos derivats de la crisi energètica, una subvenció per import de 29.326,00 €. L’ajuda ascendeix al màxim possible d’acord amb els criteris de distribució.

Histórico de noticias