L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a la conservació i millora de senders homologats en municipis província d’Alacant, any 2022, una subvenció per import de 5.315,07 € per al manteniment i conservació dels senders homologats PR.CV-184 i PR.CV-277. L’ajuda puja a més del 59% del pressupost total.

Histórico de noticias