La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2023, una subvenció per import de 14.783,18 € per a les actuacions contemplades a la memòria “TAQUILLES INTEL·LIGENTS REFRIGERADES MERCAT MUNICIPAL LA MISTERA DE MURO”. L'ajut puja al 90% del pressupost.

CONSELLERIA INNOVACIO, INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Histórico de noticias