Subvenció dins de les Inversions financerament sostenibles a finançar per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2018.

4 Dec 2019 | Notìcies

Inici | Subvenció dins de les Inversions financerament sostenibles a finançar per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2018.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions nominatives per a Inversions financerament sostenibles anualitat 2018, un import de 427.122,75 € per a l’actuació “Millores d’instal·lacions esportives”. L’ajuda arriba al 95% de l’total de l’pressupost de l’obra.

Logo Diputacion Alicante

Histórico de noticias

Últimes notícies

Share This