Notificacio-cremes

NOTIFICACIONS DE CREMES AGRÍCOLES 2023/2024

NECESSITES CREMAR LES TEUES RESTES AGRÍCOLES? RECORDA QUE ÉS OBLIGATORI COMUNICAR-HO A L’AJUNTAMENT.

COM S’HA DE FER???

1.- AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC:

  • Entra a la web de l’Ajuntament de Muro de Alcoy  https://www.vilademuro.net/oficina-virtual/descarrega-de-documents/

  • Descarregat el document, ompli’l amb les dades que demana i presenta’l per la seu electrònica

2.- Si saps el polígon i parcel·la on vols realitzar la crema, però no tens certificat electrònic:

Vine a informació de l’ajuntament en horari de 8 a 10 hores, ompli el formulari de la notificació de crema i presenta’l al registre

3.- Si NO saps les dades cadastrals de la parcel·la on va a fer-se la crema:

Vine a informació de l’ajuntament en horari de 8 a 10 hores, presenta registre d’entrada, sol·licitant la informació que et falta, detallant breument la parcel·la on va a fer-se la crema, i el nom, cognoms i dni del propietari/a, i en el termini de 10 dies t’entregarem la notificació de crema que has sol·licitat

Recorda que les restes de jardineria no es poden eliminar mitjançant el foc, cal gestionar-les a l’ecoparc o al contenidor marró

Histórico de noticias