1 ACTA CONSTITUCIÓ GRUP TREBALL MIXT TALLER OCUPACIÓ “MUROCUPA’T 3” FOTAE/2019/25/03
CALENDARI ACTUACIONS TALLER OCUPACIÓ “MUROCUPA’T 3” FOTAE/2019/25/03
NUEVO CALENDARIO

PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU
La documentació i sol·licituds s’han de presentar per seu electrònica per instància general. LINK
BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU TALLER OCUPACIÓ “MUROCUPA’T 3” FOTAE/2019/25/03
SOL·LICITUD
CURRÍCULUM (ANNEX III)
NOTA INFORMATIVA PUBLICACIÓN BAREMACIÓN PROVISIONAL
ACTA BAREMACIÓN PROVISIONAL PDDA
NUEVO CALENDARIO
CONVOCATORIA ENTREVISTAS PDDA

ALUMNES/TREBALLADORS
BASES PER A LA SELECCIÓ DE L’ALUMNAT/TREBALLADOR PARTICIPANT EN EL TALLER OCUPACIÓ “MUROCUPA’T 3” FOTAE/2019/25/03
EXAMEN COMPETENCIAS. No hay examen.
CONVOCATORIA ENTREVISTAS
ACTA BAREMACIÓN PROVISIONAL SITUACIÓN Y ENTREVISTA
L’Ajuntament de Muro sol·licita anualment a Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació subvencions per al desenvolupament de Taller d’Ocupació.
Actualment, està en funcionament del Taller d’Ocupació “Murocupa’t 2” amb tres itineraris i 30 alumnes. El taller finalitzarà el 28 de desembre de 2019.

En el 2019 s’han sol·licitat subvenció per al desenvolupament del Taller d’Ocupació “Murocupa’t 3” amb tres itineraris i 30 alumnes. En cas de concedir-se el Taller, aquest s’iniciarà el 30 de desembre de 2019.
Les especialitats sol·licitades són:
-AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYA (Certificat de Professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de Professionalitat nivell 2)

-(ADGD0308) ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (Certificat de Professionalitat nivell 2)

-SSCB0209 DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (Certificat de Professionalitat nivell 2) i SSCB0211 DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (Certificat de Professionalitat nivell 3)

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims:
a) Tindre vint-i-cinc anys o més.
b) Ser desocupades, entenent-se com a tals les demandants d’ocupació no ocupades, registrades en un servei públic d’ocupació.
c) Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE.
Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:
– les dones, en especial les víctimes de violència de gènere
– les persones amb discapacitat
– les persones en situació o risc d’exclusió social
– les persones majors de 55 anys
– les persones amb baixa qualificació
– les persones en desocupació de llarga duració.

DURACIÓ
Un ANY

SALARI
100% SMI = 900,00 €/mes brut

CONTRACTE
Contracte de FORMACIÓ I APRENENTATGE.

Amb la subvenció del:

Labora

Histórico de noticias