9 d’Octubre

Plaça Matzem Plaça Matzem, Muro de Alcoy, Alacant