Xarxa Llibres

Informació sobre el programa "Xarxa Llibres"

Des de l'1 de desembre es podrà sol·licitar a l'Ajuntament de Muro els primers 100 euros de l'ajuda de Xarxa Llibres de la Comunitat Valenciana segons ordre 17/2015 de 26-10-2015.

Els primers 100 euros de l'ajuda es podran sol·licitar a partir de l'1 de desembre a l’Ajuntament de Muro, per la qual cosa caldrà presentar les factures de compra dels llibres( detallada).

Si les famílies retornen els llibres en bon estat al col·legi a l'acabar el curs, podran cobrar la segona fase de l'ajuda. A més, entraran en el banc de llibres i, per tant, en el curs 2016-17 tindran els manuals gratuïts per als seus fills.

En els propers dies informarem a les famílies interessades dels passos a seguir per a poder sol·licitar l'ajuda de Xarxa Llibres.

Conselleria ha habilitat  el correu  xarxallibres@gva.es per als dubtes o qüestions que puguen sorgir a les famílies sobre estes ajudes.

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

 • Imprès de sol·licitud, que es pot descarregar i emplenar en la web de Xarxa Llibres (disponible a partir del dia 1 de desembre). Cal indicar el NIA de l'alumne o alumna i el codi de centre que els facilitarà cada centre educatiu. En cas de més d'un fill, s'ha de presentar una sol·licitud per cadascun.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal)
 • Original i còpia de la factura (o factures) oficial dels llibres d'aquest curs a nom del pare/mare o tutor legal. La factura ha d'indicar una relació nominal dels llibres adquirits (amb indicació com a mínim de la matèria, el curs i l'editorial de cadascun) i els preus individuals. En cas de dos o més fills, s'ha de presentar una factura diferent per a cadascun. En la factura, s'ha de fer constar el nom de l'alumne o alumna, encara que siga manualment.
 • S'ha d'aportar l'imprès de manteniment de tercers emplenat pel titular i segellat pel banc. Manteniment de tercers
 • Original del llibre de família per a comprovar les dades.
 • instància general per al registre de l'ajuntament. Instància

Horari:

 • Dilluns, dimarts , dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 20:00  hores
 • Dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Organització grups:

 • ESO-FP bàsica: Del 1 al 4 de desembre
 • Primaria Montcabrer: Del 9 al 11 de desembre
 • Primaria Bracal: Del 14 al 18 de desembre

Més informació en aquest enllaç

Per a qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon següent: 965530557

Os adjuntamos el link de la orden 17/2015 de 26 de octubre de la Conselleria de Educación donde se regulan las bases del programa Red de Libros de texto de la Comunidad valenciana:
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/27/pdf/2015_8671.pdf

 

!NOVETAT! us adjuntem l'enllaç de l'Ordre del Procediment de la 2a fase del programa Xarxa LLibres, entrega dels llibres de text i materials curriculars i participació en el banc de llibres curs 2016-2017.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18095

 

NOVETAT¡ us adjuntem l'enllaç de l'Ordre del Procediment de participació en el banc de llibres curs 2016-2017 per part de les famílies que no s'han acollit al programa Xarxa Llibres.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094