Concurs ordinari de 2021 per a la provisió de lloc de treball de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional – SECRETARI-A – (RESOLT)

Concurs ordinari de 2021 per a la provisió de lloc de treball de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional – SECRETARI-A – (RESOLT)

BOE nº 238 de 05-10-2021 - Resolución de 29-09-2021Dirección General Función Pública, concurso ordinario funcionarios habilitación nacional - Secretaría INSTÀNCIA HABILITATS - Termini de presentació fins el 28 de juny (inclòs) BOE nº 238 de 05-10-2021 - Resolución de...

Historic de noticies

Últimes notícies