OMIC

OMIC és l’abreviatura per la qual es coneixen les oficines municipals d’informació al consumidor, és un servei que presta l’Ajuntament de Muro per tal d’ajudar els consumidors i usuaris a defendre els seus drets per mitjà de la informació prèvia, assessorament i recepció de reclamacions, sempre en temes de consum.

Una OMIC és un servei municipal d’atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden sol•licitar informació sobre la problemàtica que com a consumidors pot afectar-los.

 

Dia d'atenció al públic: tots els dimecres de la setmana en horari de 9:00 a 14:00 hores.