Informació

TELÈFON CENTRALETA: 96 553 05 57 - EXTENSIÓ SERVEIS TÈCNICS: 5

 HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

dilluns, dimecres i divendres, de 12 h a 14 h

ARQUITECTA: MARIA LIRIOS GARCÍA NÁCHER
ARQUITECTA TÈCNICA: ROSA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA
ENGINYERA TÈCNICA: MARTA SIGNES CASTELLÁ

*L’horari es pot veure afectat per les necessitats del departament