Informació

L'Oficina de Medi Ambient Muro és un organisme que depén de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Muro.

COORDINADORA DE MEDI AMBIENT: CARLA REIG GINER

OBJECTIUS:

Els objetius de l'Oficina de Medi Ambient Muro s'emmarquen en:

 • Informar a la població, empreses, comerços, indústries i entitats de Muro sobre aquells aspectes mediambientals i de sostenibilitat que puguen afectar el municipi.
 • Gestionar l'ús racional i eficient dels recursos (aigua, residus, emissió de fums, espais naturals, energia...).
 • Difondre coneixements de Medi Ambient i de recerca de solucions als problemes mediambientals.
 • Contribuir a l'enriquiment i difusió d'una cultura ambiental respectuosa amb el medi.
 • Generar un espai de trobada i participació (Agenda 21 Local Muro) on representants de la població, dels recursos i de l'Administració es reuneixen periòdicament per a analitzar temes que han de ser millorats al nostre municipi i, després d'un estudi i treball, portar com a propostes a l'Ajuntament per tal de dur-les a terme.

INFORMACIÓ:

 • Ofereix informació sobre l'estat del medi ambient del municipi, iniciatives municipals i documentació relacionada.
 • S'informa sobre la normativa mediambiental vigent.
 • Transparència del procés de treball d l'Agenda 21 Local de Muro.
 • Facilita informació sobre autoritzacions, requisist ambientals, ajudes i subvencions per a empreses i particulars.
 • Recollida de reclamacions, suggeriments, iniciatives, etc., que realitze la població en matèria de medi ambient.

ASSESSORAMENT:

 • Documentació a aportar en diverses sol·licituds d'ajudes.
 • Informació, orientació i assessorament sobre nova legislació ambiental competent.
 • Facilita a les empreses informació de la realització de tràmits mediambientals.

CONTACTE: