Ajuntament

MURO

Manolo Moll

Inici | Archivo de Manolo Moll

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha concedit a l'Ajuntament de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat...

Aprovació del Contracte Programa entre l’Exma. Diputació Provincial d’Alacant i l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2024.

Aprovació del Contracte Programa entre l’Exma. Diputació Provincial d’Alacant i l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2024.

El contracte programa té per objecte concretar, per al període 2022-2024, els termes en què es realitzarà la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, les característiques de prestació i finançament dels serveis i...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als municipis i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives: PLA +ESPORT 2022.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als municipis i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives: PLA +ESPORT 2022.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d'ajudes als municipis i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d'Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o...

Subvenció dins del Pla +CERCA 2022.

Subvenció dins del Pla +CERCA 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins del Pla +CERCA 2022, una subvenció per import de 240.282,00 € per a les actuacions contingudes a la MEMÒRIA VALORADA PER A L'EXECUCIÓ DE CUBRICIÓ EN PISTA DE PATINATGE DE...

Historic de noticies

Últimes notícies